loader

privacy

EUROPESE VERORDENING 679/2016
BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gebruikers die de website www.fatersmart.com bezoeken, hebben het recht om anoniem te blijven door geen persoonlijke identificatie te verstrekken. Wanneer de service de invoer van persoonlijke gegevens vereist (e-mail, naam, enz.), passen de websitemanagers de acties en beveiligingsmaatregelen toe voor opslag en onderhoud in bestanden in overeenstemming met de beginselen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens die worden gesanctioneerd door Europese Verordening 679/2016. Sommige gegevens die verwijzen naar het bedrijf (zoals naam, e-mailadres) en mogelijk de naam van de contactpersoon die vrijwillig is bekendgemaakt tijdens uw bezoek aan de website, worden met de grootste vertrouwelijkheid gebruikt door Fater S.p.A voor de doeleinden die worden vermeld in het relevante privacybeleid. De verstrekte gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen.

De controller van persoonlijke gegevens is Fater S.p.A
Via Mare Adriatico, 122 - 65010 Spoltore (PE) - VAT No. IT 01282360682

DOORVERWIJZING NAAR EXTERNE WEBSITES

De website kan zogenaamde sociale plug-ins gebruiken. Sociale plug-ins zijn speciale hulpmiddelen waarmee sociale netwerkfuncties direct op de website kunnen worden geïntegreerd.

Alle sociale plug-ins op de website worden gemarkeerd door het respectievelijke logo van het sociale netwerkplatform.

Wanneer een pagina op onze website wordt bezocht en een plug-in wordt gebruikt of als er een opmerking wordt achtergelaten, wordt de overeenkomstige informatie rechtstreeks vanuit de browser naar het sociale netwerkplatform verzonden en opgeslagen door deze laatste.

Voor informatie over de doeleinden, het type en de methoden voor het verzamelen, verwerken, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens door het sociale netwerkplatform, en voor de procedures waarmee u uw rechten kunt uitoefenen, raadpleegt u het privacybeleid van het sociale netwerk.

RECHTEN VAN DE GEÏNTERESSEERDE PARTIJ

Krachtens de artikelen 15 en volgende van Europese Verordening 679/2016, hebben gebruikers te allen tijde recht op informatie over de verwerking van hun gegevens, met betrekking tot de methoden en doeleinden en met betrekking tot de logica die daarop wordt toegepast, evenals:

  1. bevestiging van het bestaan van gegevens en de openbaarmaking en oorsprong daarvan;
  2. de identificatiegegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en de gegevensverwerker, alsmede de partijen of categorieën van partijen aan wie de gegevens kunnen worden bekendgemaakt of die daarvan kennis kunnen nemen als gegevensverwerkers of partijen die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking;
  3. het bijwerken, rectificeren en aanvullen van gegevens;
  4. de verwijdering, de transformatie in anonieme vorm en het blokkeren van gegevens;
  5. desgevraagd bevestiging dat de in de punten 3) en 4) bedoelde procedures onder de aandacht zijn gebracht van diegenen aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt en verspreid, met uitzondering van het geval waarin een dergelijke nakoming onmogelijk blijkt te zijn of een gebruik van middelen omvat die kennelijk niet evenredig zijn aan het beschermde recht;
  6. om, om legitieme redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling;
  7. om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek daartoe te richten aan Fater S.p.A. Afdeling Externe relaties, ter attentie van de gegevensverwerker.
Email dataprotectionofficer@fatergroup.com

Login

Login

Deze site gebruikt cookies, inclusief van derde partijen, om u advertenties en services te sturen die overeenkomen met uw voorkeuren.
Als u hier meer over wil te weten komen of alle cookies wilt uitschakelen, klik dan hier. Door deze banner te sluiten, door op deze pagina te bladeren of door te klikken op één van de elementen gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Chiudi