loader

JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Belangrijke informatie over de website https://www.fatersmart.com en het auteursrecht van Fater SpA. Lees aandachtig de volgende informatie. Alle rechten op dit werk zijn voorbehouden volgens de geldende wetgeving. Alle rechten op de databases zijn voorbehouden. De vertaling, aanpassing, bewerking of reproductie op welke manier dan ook (inclusief elektronische opslag), geheel of gedeeltelijk, van het materiaal op deze site is voorbehouden in alle landen. De reproductie, publicatie en distributie, geheel of gedeeltelijk, van het volledige materiaal op deze site, inclusief framing, analoge reproductiemiddelen en, in het algemeen, digitale opslag, is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van Fater SpA, onverminderd verdere rechten. De inhoud van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot: tekst, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluiden, computerprogramma's, databases) en de manier waarop de inhoud wordt gepresenteerd en opgemaakt (grafische lay-out) zijn exclusief eigendom van Fater SpA en ze worden beschermd door Italiaanse en internationale wetten ter bescherming van auteursrechten. Als materiaal waarop auteursrecht rust of dat in strijd is met de wet per ongeluk is gepubliceerd, vragen we gebruikers om het menu “CONTACT" te gebruiken van Fater SpA, dat ermee instemt om het materiaal dat in strijd is met het auteursrecht onmiddellijk te verwijderen van zodra we ons ervan bewust worden. Fater S.p.A. doet zijn best om op haar website nauwkeurige en bijgewerkte informatie te vermelden; het is echter niet mogelijk om enige garantie te geven over de inhoud van de website. Daarom moet de inhoud goed worden beoordeeld door de bezoeker. Fater S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van haar website en de inhoud ervan. Fater SpA zal in het bijzonder niet aansprakelijk worden geacht voor gebreken in de nauwkeurigheid, actualisering, volledigheid, geschiktheid, tijdigheid betreffende informatie op haar website of voor enige schade of virussen die de computerapparatuur of de eigendommen van andere bezoekers als gevolg van de toegang, het gebruik, het bladeren op de website of het downloaden van materialen, gegevens, teksten, afbeeldingen, video's of audio van de website. Fater SpA behoudt zich het recht voor om op elk moment de functionaliteit van haar website te beëindigen of op te schorten en dit mag niet worden geïnterpreteerd als de aanvaarding van enige aansprakelijkheid daarvoor, ongeacht of deze het gevolg is van acties of nalatigheden van Fater SpA, of door derden. De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten. Fater S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, aanpassingen en verbeteringen aan te brengen in de hierboven genoemde informatie, producten en programma's.

HANDELSMERKEN

https://www.fatersmart.com evenals de namen van de op de markt gebrachte producten en logo's zijn eigendom van Fater S.p.A. en het gebruik ervan dat niet in overeenstemming is met wettelijke voorschriften voor eender welk doel is verboden. De website kan productnamen, namen en/of logo's bevatten die gedeponeerde handelsmerken zijn van andere bedrijven en Fater is gemachtigd voor het gebruik ervan. Deze handelsmerken worden beschermd door de Italiaanse en internationale auteursrechtwetgeving. </p>

Login

Login

Deze site gebruikt cookies, inclusief van derde partijen, om u advertenties en services te sturen die overeenkomen met uw voorkeuren.
Als u hier meer over wil te weten komen of alle cookies wilt uitschakelen, klik dan hier. Door deze banner te sluiten, door op deze pagina te bladeren of door te klikken op één van de elementen gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Chiudi